Białas, M. (2016). Uwarunkowania zmian przemysłu spożywczego w polsce na tle wyników finansowych. Progress In Economic Sciences, (3). doi:10.14595/PES/03/012