Трикоз, Ирина. " Metody rozwiązywania problemów systemu ochrony zdrowia" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 3 (7 lipiec 2016)