Трикоз, Ирина. " Metody rozwiązywania problemów systemu ochrony zdrowia." Progress in Economic Sciences [Online],.3 (2016): n. pag. Web. 27 lis. 2022