Трикоз, . (2016). Metody rozwiązywania problemów systemu ochrony zdrowia. Progress In Economic Sciences, (3). doi:10.14595/PES/03/010