Czyżewski, B., Nicula, A., & Nicula, A. (2016). Wyznaczniki relacji cenowych na rynkach rolnych w różnych strukturach agrarnych UE. Progress In Economic Sciences, (3). doi:10.14595/PES/03/001