Kopeć, Bogna. " Identyfikacja opcji polityki gospodarczej i ich związku z inflacją i bezrobociem" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 2 (18 kwiecień 2015)