Kopeć, B. (2015). Identyfikacja opcji polityki gospodarczej i ich związku z inflacją i bezrobociem. Progress In Economic Sciences, (2). doi:10.14595/PES/02/002