Cegielski, W., Stępień, S., & Polcyn, J. (2018). W kierunku zrównoważonego rozwoju lokalnego – przykład innowacji w sektorze zarządzania odpadami. Progress In Economic Sciences, (5). doi:10.14595/PES/05/010