MacGregor Pelikánová, Radka. " Analiza skuteczności, wydajności i uczciwości europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 5 (9 październik 2018)