MacGregor Pelikánová, R. (2018). Analiza skuteczności, wydajności i uczciwości europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Progress In Economic Sciences, (5). doi:10.14595/PES/05/008