Tošović-Stevanović, Aleksandra. " Analiza czynników wpływających na rozwój gospodarczy i przewagę konkurencyjną kraju" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 5 (9 październik 2018)