Đurđević, Dragan, ORAZ Stevanović, Miroslav. " Postrzeganie rzeczywistości ekonomicznej – krajowe wymogi bezpieczeństwa edukacji w społeczeństwie informacyjnym" Progress in Economic Sciences [Online], Numer 5 (9 październik 2018)