Đurđević, D., & Stevanović, M. (2018). Postrzeganie rzeczywistości ekonomicznej – krajowe wymogi bezpieczeństwa edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Progress In Economic Sciences, (5). doi:10.14595/PES/05/001